sᴀᴋᴜʀᴀ🐥サクラ♡ on Instagram: “‘𝔰 𝔭𝔬𝔰𝔱 𝖶𝗁𝗈𝗌𝖾 𝗂𝖼𝗈𝗇 𝖽𝗈 𝗒𝗈𝗎 𝗅𝗎𝗄𝖾 𝗍𝗁𝖾 𝗆𝗈𝗌𝗍? 𝖳𝖺𝗀 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝖿𝗋𝗂𝖾𝗇𝖽𝗌! #naruto #naruhina #narutouzumaki #narutoshippuden #sasuke #sasusaku…”

‘𝔰 𝔭𝔬𝔰𝔱 𝖶𝗁𝗈𝗌𝖾 𝗂𝖼𝗈𝗇 𝖽𝗈 𝗒𝗈𝗎 𝗅𝗎𝗄𝖾 𝗍𝗁𝖾 𝗆𝗈𝗌𝗍? 𝖳𝖺𝗀 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝖿𝗋𝗂𝖾𝗇𝖽𝗌! #naruto #naruhina #narutouzumaki #narutoshippuden Source by georget16tebernabe