Time is running. | Anime/manga: Naruto / Naruto: Shippuden / Naruto: The Last Mo…


Time is running. | Anime/manga: Naruto / Naruto: Shippuden / Naruto: The Last Movie / Boruto the Movie [Uzumaki Naruto / Hyuuga Hinata / Uchiha Sasuke / Haruno Sakura]Source by BlueBirdFairy

Leave a Comment